Belastingvoordelen in Portugal

Eén van onze juridisch medewerkers, Juliette, heeft van september 2022 tot en met januari 2023 stage gelopen in Lissabon bij Asdrúbal Calisto e Associados: een bevriend advocatenkantoor. Hier heeft zij onder andere het volgende artikel geschreven over het Portugese Non-Habitual Resident-regime (NHR). Dit regime biedt onder bepaalde voorwaarden interessante belastingvoordelen aan buitenlandse ingezetenen die in Portugal willen wonen en werken

De speciale NHR-status

Denkt u eraan om tijdens uw pensioen te verhuizen vanuit Nederland naar het zonovergoten Portugal? Dan is het raadzaam om meer te weten over de belastingregels. Wordt uw pensioen belast in Portugal of in Nederland? Komt u in aanmerking voor de NHR-status? En welke voordelen zijn er verbonden aan deze speciale status?

Ten eerste is het interessant om te weten wat de voordelen zijn van het hebben van de speciale NHR-status. Indien u deze status bezit, kunt u genieten van grote belastingvoordelen. Pensioenen van Portugese inwoners met de NHR-status worden slechts belast met 10%. Dit belastingpercentage is aanzienlijk lager dan in buurland Spanje of in Frankrijk. De NHR-status biedt ook een vast percentage van 20 op bepaalde inkomsten met Portugese oorsprong van gekwalificeerde beroepen en zelfstandige arbeid (ZZP). Een bijkomend voordeel is dat giften en erfenissen aan familieleden vrijgesteld zijn van belasting. U kunt van deze voordelen gebruik maken voor een periode van tien jaar en deze periode kan niet verlengd worden. Na deze tien jaar is het normale IRS-regime van toepassing. Er zijn echter, zoals altijd, bepaalde voorwaarden en uitzonderingen.

Wie komt er in aanmerking voor de status?

Om de NHR-status te bemachtigen en gebruik te maken van de speciale belastingvoordelen, moet u aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste dient u gekwalificeerd te worden als een fiscaal inwoner van Portugal. De meest gebruikelijke manieren hiervoor zijn:

 1. U verblijft al in Portugal voor langer dan 183 dagen in een periode van 12 maanden. Het is niet van belang of dit al dan niet achtereenvolgend is.
 2. U verblijft minder lang dan 183 dagen in Portugal, maar u heeft een verblijfplaats tot uw beschikking en het is aanneembaar dat dit uw gewone verblijfplaats is.

In beide gevallen is het verplicht dat u fiscaal inwoner van Portugal bent geweest voor de afgelopen vijf jaar.

Hoe dient de status aangevraagd te worden?

Voordat de status wordt aangevraagd, dient u geregistreerd te zijn als inwoner van Portugal. Dit kunt u doen via het belastingkantoor (Finanças) of bij het burgerservicebureau (Cidadão). Nadat u bent geregistreerd als een Portugese inwoner, moet u een wachtwoord aanvragen bij Portal das Finanças en het onlineformulier invullen met de gevraagde data. Nadat u het wachtwoord heeft ontvangen, kunt u de NHR-status aanvragen bij Portal das Finanças.

Deadline?

De NHR-status moet aangevraagd zijn vóór 31 maart van het jaar nadat u inwoner bent geworden van Portugal.

En na de tien jaar periode?

De kans is aanwezig dat u Portugal nooit meer wil verlaten als u er eenmaal woont. Het NHR-regiem geldt voor een periode van tien jaar. Hoe wordt uw pensioen belast na deze periode? Is het dan nog steeds fiscaal voordelig om in Portugal te wonen tijdens uw pensioen?

Onder de volgende omstandigheden belast Nederland uw pensioen:

 1. Indien en voor zover het recht op dit pensioen of deze lijfrente in Nederland van belasting is vrijgesteld of de aan deze aanspraken verbonden premies in het verleden van het Nederlandse belastbare inkomen zijn afgetrokken, en
 2. Indien en voor zover dit pensioen of deze lijfrente in Portugal niet wordt belast tegen het algemeen geldende belastingtarief of voor minder dan 90%, en
 3. Als het totale bedrag van de in een kalenderjaar ontvangen pensioenen, lijfrenten en sociale uitkeringen hoger is dan € 10.000.

Een pensioen kan ook belast worden in Nederland indien:

 • het niet periodiek is en
 • het wordt betaald met betrekking tot in het verleden verrichte arbeid en
 • het wordt betaald vóór de datum waarop het pensioen ingaat
 • in plaats van de lijfrente wordt een forfaitaire uitkering gedaan vlak voor de datum waarop de lijfrente in werking treedt.

Concluderend

De belastingvoordelen kunnen zeker de moeite waard zijn om voor naar Portugal te verhuizen. Gepensioneerden genieten van een speciaal belastingtarief voor een periode van tien jaar als ze fiscaal inwoner van Portugal worden. Hun pensioenen kunnen worden belast met een tarief van slechts 10% en zelfs nadat deze tien jaar zijn verstreken, kunnen de belastingregels van Portugal voordeliger zijn dan de regels die in Nederland gelden.

Juliette is rechtenstudent in Maastricht en juridisch medewerker bij Poelman c.s. in Amsterdam. Zij schreef dit artikel naar aanleiding van een stage bij Asdrúbal Calisto e Associados in Lissabon.

Disclaimer

De in dit artikel verstrekte informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies en is daar ook niet voor bedoeld; in plaats daarvan is alle informatie in dit artikel alleen voor algemene informatieve doeleinden. Informatie in dit artikel vormt mogelijk niet de meest actuele juridische, fiscale of andere informatie.

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

 • 22 februari 2024

  WAMCA in de praktijk

 • 01 december 2023

  WAMCA revolutie: van complexiteit naar duidelijkheid

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn