Procedures op het gebied van civiel recht

Wij staan u met raad en daad bij in alle voorkomende kwesties en procedures op het gebied van het civiele recht. Denk hierbij aan geschillen over (de uitvoering van) commerciële contracten, zoals agentuur- en distributiecontracten. Ook kunt u behoefte hebben aan advies over of bijstand bij de incasso van vorderingen en situaties waarin conservatoir of executoriaal beslag is gelegd. Andere civielrechtelijke kwesties kunnen betrekking hebben op:

 • onrechtmatige daad
 • overheidsaansprakelijkheid
 • vernietiging van overeenkomsten wegens dwang, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden
 • de civiele pauliana
 • ontbinding van overeenkomsten en schadeclaims wegens een tekortkoming in de nakoming
 • aansprakelijkheid van dienstverleners (fiscalisten, notarissen, advocaten, accountants en banken)
 • civiele handhaving van het mededingingsrecht (schadevergoedingsprocedures wegens kartelinbreuken)

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 27 juni 2024

  Klimaatvluchtelingen en het VN-Vluchtelingenverdrag

 • 06 juni 2024

  De afdwingbaarheid van een mediationclausule

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn