Procedures op het gebied van insolventierecht

Wij staan u graag bij met advies of in procedures op het gebied van het insolventierecht. In de praktijk gaat het dan vaak om de volgende situaties:

 • toepassing van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
 • surseance van betaling
 • faillissement
 • pre-pack procedure

In dit soort situaties kan behoefte bestaan aan advies of bijstand in procedures, bijvoorbeeld tegen de curator of bewindvoerder die u of uw onderneming aansprakelijk stelt. Het kan dan gaan om bijv. de faillissementspauliana of over bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Wij kunnen u ook adviseren over of begeleiden bij een doorstart-transactie of een onderhandse herstructurering (bijv. onder regie van de bank).

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 27 juni 2024

  Klimaatvluchtelingen en het VN-Vluchtelingenverdrag

 • 06 juni 2024

  De afdwingbaarheid van een mediationclausule

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn