Juridische informatie

Juridische informatie op grond van de Europese Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt)

Rechtsvorm, geleverde diensten, handelsregister en BTW-nummer

Poelman c.s. B.V. is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17217106. Poelman c.s. B.V. levert juridische diensten, waaronder advisering en procesvoering. Het BTW-nummer van Poelman c.s. B.V. is NL818978016B01.

Tarieven

Wij hanteren tarieven die marktconform zijn. Honoraria, kantoorkosten, andere aan de cliënt doorbelaste kosten en BTW worden gespecifieerd in onze facturen. Facturatie vindt in de regel maandelijks plaats, maar dit kan afwijken. Facturen dienen, behoudens andere afspraken, binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van Poelman c.s. B.V. van toepassing die zijn opgenomen op onze website. Deze algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of, naar keuze van Poelman c.s. B.V., door een andere bevoegde rechter.

Verzekering

De advocaten van Poelman c.s. B.V. hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz Benelux N.V. (KvK 59395435, postbus 761, 3000 AT Rotterdam), die voldoet aan de eisen van hun beroepsorganisatie en waarover u in de verzekeringsverklaring meer informatie kunt vinden.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u dit aan de betrokken advocaat te laten weten. Als u zich daar niet comfortabel bij voelt, of als dit niet tot het gewenste effect leidt, kunt u een klacht indienen conform onze kantoorklachtenregeling, onverminderd de mogelijkheid om een beroep doen op de bevoegde rechter. Indien u een tuchtrechtelijke klacht heeft over een advocaat van Poelman c.s. B.V. kunt u zich richten tot de Deken van de Orde van Advocaten Amsterdam (zie hieronder de adresgegevens van de Orde van Advocaten Amsterdam).

Beroepsorganisaties/beroepsregels

De advocaten van Poelman c.s. B.V. zijn ingeschreven bij de navolgende beroepsorganisaties en zijn onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes) van deze organisaties. Deze beroepsorganisaties verstrekken de toepasselijke wettelijke en beroepsregels via hun website of op verzoek. De advocaten werkzaam bij Poelman c.s. B.V. hebben in Nederland deze beroepstitel verkregen. Voor meer informatie over de diverse beroepsorganisaties kunt u rechtstreeks met hen contact opnemen.

Nederlandse Orde van Advocaten

Bezoekadres:
Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag

Postadres:
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

T: +31 70 335 35 35
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.advocatenorde.nl (Nederlands)

Amsterdamse Orde van Advocaten

Adres:
Paulus Potterstraat 18
1071 DA Amsterdam

T: +31 20 - 589 60 00
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.advocatenorde-amsterdam.nl

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 27 juni 2024

  Klimaatvluchtelingen en het VN-Vluchtelingenverdrag

 • 06 juni 2024

  De afdwingbaarheid van een mediationclausule

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn