Wij maken gebruik van ons internationale netwerk

Het EU recht maakt al een belangrijk onderdeel uit van het Nederlands recht, omdat veel nationale wetten zijn gebaseerd op EU-richtlijnen en verordeningen. Wanneer het gaat om internationale kwesties kan naast het Europees recht ook het internationaal privaatrecht van groot belang zijn. Diverse EU-verordeningen en internationale verdragen zijn van belang voor de internationale praktijk, zoals:

 • het Weens Koopverdrag (VN-verdrag)
 • de Rome I-verordening (over het toepasselijke recht op overeenkomsten in internationale situaties)
 • de Rome II-verordening (over het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen in internationale situaties)

Op insolventierechtelijk gebied is de Europese Insolventieverordening van belang. Voor situaties waarin rechtsbijstand in het buitenland vereist is kunnen wij gebruik maken van ons internationale netwerk.

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

 • 22 februari 2024

  WAMCA in de praktijk

 • 01 december 2023

  WAMCA revolutie: van complexiteit naar duidelijkheid

 • 17 augustus 2023

  Goed om te weten: waarheidsplicht

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn