Procedures op het gebied van ondernemingsrecht

Wij kunnen u adviseren over of bijstaan in procedures op het gebied van het ondernemingsrecht. U kunt hierbij denken aan:

 • aandeelhoudersgeschillen
 • geschillen tussen bestuur en aandeelhouders

Die geschillen kunnen gaan over bijvoorbeeld joint ventures, voorgenomen fusies en overnames en herstructureringen, maar ook over al dan niet vermeend wanbeleid c.q. onbehoorlijk bestuur. Dit soort procedures wordt gevoerd voor de Ondernemingskamer of de gewone rechter.

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 27 juni 2024

  Klimaatvluchtelingen en het VN-Vluchtelingenverdrag

 • 06 juni 2024

  De afdwingbaarheid van een mediationclausule

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn