27 juni 2024

Klimaatvluchtelingen en het VN-Vluchtelingenverdrag

In dit artikel wordt onderzocht of de rechten van klimaatvluchtelingen effectief gewaarborgd worden door het internationale vluchtelingenrecht.

06 juni 2024

De afdwingbaarheid van een mediationclausule

Mediationclausules zijn populair voor geschilbeslechting, maar hun afdwingbaarheid is onduidelijk. Nieuwe ontwikkelingen kunnen de juridische status veranderen.

25 april 2024

Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

Wat houden de ESG-eisen precies in en hoe leg je deze contractueel op aan ketenpartners? En wat als deze partners zich niet willen conformeren?

21 maart 2024

ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

Environmental, Social & Governance omvat diverse maatschappelijke onderwerpen waarmee de duurzaamheid en ethiek van een onderneming worden beoordeeld.

22 februari 2024

WAMCA in de praktijk

Sinds de inwerkingtreding van de WAMCA op 1 januari 2020 zijn al diverse vorderingen tot schadevergoeding ingesteld, waaronder de Marechaussee-zaak.

01 december 2023

WAMCA revolutie: van complexiteit naar duidelijkheid

Samen met andere gedupeerden een schadevergoeding eisen? Tegenwoordig maakt de Wet afwikkeling massaschade in collectie actie dit mogelijk.

17 augustus 2023

Goed om te weten: waarheidsplicht

Partijen in een civiele zaak moeten volgens de wet feiten volledig en waarheidsgetrouw presenteren, zodat de rechter op waarheid kan beslissen.

27 juli 2023

Wetgeving over aansprakelijkheid: de WCAM

De WCAM is essentieel in het aansprakelijkheidsrecht. Het biedt de mogelijkheid om schikkingen voor hele groepen slachtoffers verbindend te verklaren.

07 juli 2023

Goed om te weten: veroordeling van proceskosten

In civiele procedures is het gebruikelijk dat de de kosten worden verhaald bij de verliezende partij. Dit heet de proceskostenveroordeling.

30 juni 2023

Het drama van de DES-dochters

Het medicijn “DES” leidde tot vele procedures. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht.

15 juni 2023

Rechtszaken rondom sancties (kraakpand)

Vorige publicaties gingen over sancties en rechtszaken tegen Rusland. Dit artikel betreft een gekraakt pand van een Russische zakenman in Amsterdam.

01 juni 2023

Rechtszaken rondom sancties (stemrechten)

In een vorige publicatie is aandacht besteed aan de EU-sancties tegen Rusland. Deze sancties leiden af en toe, ook in Nederland, tot rechtszaken.

24 mei 2023

Sancties tegen Rusland wegens Oekraïne

Deze publicatie gaat over de door de Europese Unie aan Rusland opgelegde sancties en met name over EU-verordening 269/2014.

25 april 2023

Onze huisstijl en website zijn gelanceerd!

Achter de schermen is hard gewerkt aan een huisstijl en website voor Poelman c.s. Wij geven u graag een eerste impressie!

20 april 2023

De zaak TAP en de aansprakelijkheid van de staat

Dit artikel betreft het oordeel in het TAP-arrest over het onderwerp staatsaansprakelijkheid. Hierbij gaat het om onrechtmatige rechtspraak.

06 april 2023

Rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap

Soms wordt gediscussieerd over de vraag of rechtsgeleerdheid wel een wetenschap is. Wat in elk geval duidelijk is, is dat het geen exacte wetenschap is.

23 maart 2023

Pensioneren in het zonnige Portugal?

Juliette heeft tijdens haar stage in Lissabon het onderstaande artikel geschreven over het Portugese Non-Habitual Resident-regime (NHR).

31 oktober 2019

Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De invoering van mogelijkheid tot oplegging van dwangakkoord aan o.a. aandeelhouders zal Nederland aantrekkelijk maken voor herstructureringen.

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 27 juni 2024

  Klimaatvluchtelingen en het VN-Vluchtelingenverdrag

 • 06 juni 2024

  De afdwingbaarheid van een mediationclausule

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn